Matematika

Specialieji moduliai aukštesniųjų gebėjimų vaikams

Per(si)kėlimai (plaukiojimai). A lygis

Kaip spręsti?

Pavyzdys . Kaip valstiečiui perkelti per upę ožką, kopūstą ir vilką valtele, kurioje telpa tik jis ir dar vienas iš tų trijų? Palikus vilką su ožka, jai galas, o palikus ožką su kopūstu, jo neliktų...

Sprendimas. Pažymėkime vilką raide V, ožką – O, kopūstą – K.

Pirmas krantas
Valtyje
Antras krantas

VKO

VK

O →

VK

O

V

K →

O

V

← O

K

O

V →

K

O

VK

O →

VK

VKO

Pastaba. Sugrįžus į pirmą krantą (3 eilutė), galima plukdyti ne K, bet V (tuomet 6-oje eilutėje bus plukdomas K).

Uždaviniai

Sprendimą galite pateikti schema arba užpildyti pateiktą lentelę.

1.

Trys vyrai nori valtimi perkelti šaldytuvą per upę. Valtyje telpa arba 2 žmonės ir šaldytuvas, arba 3 žmonės. Šaldytuvą įkelti į valtį ir iškelti iš jos gali tik visi trys kartu. Kaip jie turi plaukioti, kad perkeltų šaldytuvą?

Pirmas krantas
Valtyje
Antras krantas

Vyras

Vyras

Vyras

Šaldytuvas

paveikslelis
2.

Kareivių būrys prieina gilią upę. Tiltas per ją sugriautas. Jie apsidžiaugia, pamatę valtelę su dviem berniukais, ir pasikviečia juos. Tačiau paaiškėja, kad valtelė tokia maža, kad joje gali tilpti tik du berniukai arba vienas karys.

Kaip jiems visiems persikelti?

Pirmas krantas
Valtyje
Antras krantas

A kareivis

B kareivis

a berniukas

b berniukas

paveikslelis
3.

Ant upės kranto stovi du keliautojai ir du plėšikai, ir jie gali pasinaudoti tik dviviete valtimi su irklais. Plėšikai nesiryžta pulti keliautojų, kol tie kartu. Bet jei bet kuriame krante būtų abu plėšikai ir tik vienas keliautojas, tai jį apiplėštų. Kokia tvarka reikėtų plaukioti, kad persikeltų visi keturi? Žinoma, nei keliautojai, nei plėšikai nesutiks, kad susidarytų situacija, jog vieni jau perplaukė, o kiti liko pradiniame krante be valties.

Pirmas krantas
Valtyje
Antras krantas

A keleivis

B keleivis

A plėšikas

B plėšikas

paveikslelis
4.

Šįkart valstietis turi perkelti per upę du vilkus, kopūstą, šunį ir ožką. Valtyje telpa jis ir du „keleiviai“, bet papildomai reikia atsižvelgti į tai, kad palikus be priežiūros šunį su vilku arba šunį su ožka, kils rūpesčių...

Pirmas krantas
Valtyje
Antras krantas

Vilkas

Vilkas

Ožka

Kopūstas

Šuo

paveikslelis