Matematika

Specialieji moduliai aukštesniųjų gebėjimų vaikams

Linksmieji veiksmai su skaičiais

Įvadas

Šiame modulyje pateikti įvairaus sudėtingumo linksmieji veiksmai su skaičiais. Atlikę užduotis gebėsite greičiau rasti įvairius sprendimo būdus.

1.1

„Pasimetę ženklai“. Kokius ženklus reikia įrašyti tuščiose vietose?

3
2
1
=
4

Kaip spręsti?

Šiuo atveju, tai labai paprasta:

3
+
2
-
1
=
4
1.2

Tuščiose vietose įrašykite sudėties (+), atimties (–) arba daugybos (×) ženklus. Kie kvieną iš šių ženklų vienoje eilutėje galima panaudoti daugiau negu vieną kartą.

7
3
2
=
8
2
3
4
=
2
2
1
1
=
3
6
2
1
=
3
2
5
3
=
10
4
2
3
=
5
3
3
4
=
13
2
4
5
=
1
4
2
5
=
3
paveikslelis
1.3

Tuščiose vietose įrašykite sudėties (+), atimties (–), daugybos (×) arba lygybės (=) ženklus. Kiekvieną ženklą vienoje eilutėje galima panaudoti daugiau negu vieną kartą.

7
2
=
10
4
3
7
11
=
10
7
3
2
=
6
12
=
5
3
3
4
4
2
8
5
4
3
2
2
4
3
5
10
6
1
4
8
6
7
2
paveikslelis
1.4

O dabar tuščiose vietose įrašykite sudėties (+), atimties (–), daugybos (×), dalybos (:) arba lygybės (=) ženklus. Kiekvieną ženklą vienoje eilutėje galima panaudoti daugiau negu vieną kartą.

5
4
=
2
10
10
6
=
20
5
8
=
6
2
4
9
7
=
12
6
9
7
=
4
4
3
4
=
20
8
11
2
5
+
1
24
3
2
10
5
28
4
2
paveikslelis
1.5

Šį kartą tuščiose vietose įrašykite sudėties (+), atimties (–), daugybos (×) arba dalybos (:) ženklus. Kiekvieną ženklą vienoje eilutėje galima panaudoti daugiau negu vieną kartą. Atkreipkite dėmesį į skliaustelius.

(

7
4

)

5
6
=
9

(

3
6

)

2
4
=
5
2
=

(

21
5

)

(

2
4

)

27
3
=

(

11
7

)

2
8
4
12
=
10
2

(

12
3

)

(

7
2

)

=
3
37
=

(

15
5

)

3
7
18
2
=
7
2
5

(

5
9

)

(

6
7

)

=
3
paveikslelis
2.1

„Pasimetę skaičiai“. Eilutėje kiekvienas skaičius yra prieš jį einančių dviejų skaičių suma, pavyzdžiui:

5
4
9
13
22

Trečias skaičius 9 yra dviejų prieš jį einančių skaičių suma: 5 + 4 ir t. t.

Užpildykite eilutes įrašydami praleistus skaičius.

7
12
6
21

Kaip spręsti?

Pirmosios eilutės pirmą skaičių gauname iš trečio skaičiaus atėmę antrąjį (12 – 7 = 5). Toliau einančius skaičius gausime pritaikę šią taisyklę.

5
7
12
19
31

Antroji eilutė sudėtingesnė, tad reikės ilgiau pagalvoti.

6
3
9
12
21
2.2

Eilutėje kiekvienas skaičius yra prieš jį ėjusių dviejų skaičių suma. Užpildykite eilutes įrašydami praleistus skaičius.

6
18
9
25
8
26
2.3

Eilutėje kiekvienas skaičius yra prieš jį ėjusių dviejų skaičių suma. Užpildykite eilutes įrašydami praleistus skaičius.

7
-3
0,6
3
2.4

Eilutėje kiekvienas skaičius yra prieš jį ėjusių dviejų skaičių suma. Užpildykite eilutes įrašydami praleistus skaičius 4-iais skirtingais būdais.

30
30
30
30
2.5

Eilutėje kiekvienas skaičius yra prieš jį ėjusių dviejų skaičių suma. Užpildykite eilutes įrašydami praleistus skaičius 4-iais skirtingais būdais.

-20
-20
-20
-20
paveikslelis
2.6

Eilutėje kiekvienas skaičius yra prieš jį ėjusių dviejų skaičių suma. Užpildykite eilutes įrašydami praleistus skaičius.

1,5
3,4
2,4
4,6
-0,3
1,2
-0,3
3,2
2.7

Eilutėje kiekvienas skaičius yra prieš jį ėjusių dviejų skaičių suma. Užpildykite eilutes įrašydami praleistus skaičius 4-iais skirtingais būdais.

-1
-1
-1
-1
3.1

„Skaičių iššūkis“.Lentelėje pateikti skaičiai:

paveikslelis
3.1.1

Naudodamiesi lentele, raskite skaičių poras, kurių suma yra lygi 30. Raskite 6-ias tokias poras.

3.1.2

Naudodamiesi lentele, raskite po tris skaičius, kurių suma yra lygi 30. Raskite 6-is tokius trejetus.

Kaip spręsti?

3.1.1

Pateiktoje lentelėje ieškome tinkamų skaičių porų, kurias sudėję gautume 30, pavyzdžiui: 21 + 9 ir t. t.

3.1.2

Taikydami tokį patį principą, lentelėje ieškome 3 skaičių, kurių suma yra lygi 30, pavyzdžiui: 5 + 6 + 19 ir t. t.

3.2

Lentelėje pateikti skaičiai:

paveikslelis
3.2.1

Naudodamiesi lentele, raskite skaičių poras, kurių suma yra lygi 50. Raskite 6-ias tokias poras.

3.2.2

Naudodamiesi lentele, raskite po 3 skaičius, kurių suma yra lygi 50. Raskite 3-is tokius trejetus.

3.3

Lentelėje pateikti skaičiai:

paveikslelis
3.3.1

Naudodamiesi lentele, raskite skaičių poras, kurių suma yra lygi 100. Raskite 6-ias tokias poras.

3.3.2

Naudodamiesi lentele, raskite po 3 skaičius, kurių suma yra lygi 100. Raskite 3-is tokius trejetus.

3.4

Lentelėje pateikti skaičiai:

paveikslelis
3.4.1

Naudodamiesi lentele, raskite skaičių poras, kurių suma yra lygi 10. Raskite 6-ias tokias poras.

3.4.2

Naudodamiesi lentele, raskite po 3 skaičius, kurių suma yra lygi 10. Raskite 3-is tokius trejetus.

paveikslelis
4.1

„Skaičių labirintai“. Pereikite skaičių labirintą pradėdami STARTO žymoje, o baikite prie žymos FINIŠAS. Eidami per langelius turite sudėti juose parašytus skaičius. Keliauti labirintu galima tik į dešinę arba į apačią.

Atsakydami į žemiau esančius klausimus naudokite skirtingas spalvas.
4.1.1

Keliais būdais galite nukeliauti nuo STARTO iki FINIŠO, kad skaičių suma būtų lygi 20?

4.1.2

Kuriuo keliu eidami gausite didžiausią skaičių sumą?

4.1.3

Kuriuo keliu eidami gausite mažiausią skaičių sumą?

paveikslelis

Kaip spręsti?

Stengiamės keliauti labirintu į dešinę ir į apačią taip, kad gautume reikalingą skaičių sumą.

4.1.1

Raudona linija rodo 2 galimus kelius.

4.1.2

Žalia linija rodo kelią, kuriuo gaunama didžiausia suma (29).

4.1.3

Mėlyna linija rodo kelią, kuriuo gaunama mažiausia suma (14).

paveikslelis
paveikslelis
4.2

Pereikite skaičių labirintą pradėdami STARTO žymoje, o baikite prie žymos FINIŠAS. Eidami per langelius turite sudėti juose parašytus skaičius. Keliauti labirintu galima tik į dešinę arba į apačią.

Atsakydami į žemiau esančius klausimus naudokite skirtingas spalvas.
4.2.1

Nukeliaukite nuo STARTO iki FINIŠO trimis būdais ir surinkite skaičių sumą, lygią 25.

4.2.2

Kuriuo keliu eidami gausite didžiausią skaičių sumą?

4.2.3

Kuriuo keliu eidami gausite mažiausią skaičių sumą?

4.3

Pereikite skaičių labirintą pradėdami STARTO žymoje, o baikite prie žymos FINIŠAS. Eidami per langelius turite sudėti juose parašytus skaičius. Keliauti labirintu galima tik į dešinę arba į apačią.

Atsakydami į žemiau esančius klausimus naudokite skirtingas spalvas.
4.3.1

Nukeliaukite nuo STARTO iki FINIŠO trimis būdais ir surinkite skaičių sumą, lygią 50.

4.3.2

Kuriuo keliu eidami gausite didžiausią skaičių sumą?

4.3.3

Kuriuo keliu eidami gausite mažiausią skaičių sumą?

4.4

Pereikite skaičių labirintą pradėdami STARTO žymoje, o baikite prie žymos FINIŠAS. Eidami per langelius turite sudėti juose parašytus skaičius. Keliauti labirintu galima tik į dešinę arba į apačią.

Atsakydami į žemiau esančius klausimus naudokite skirtingas spalvas.
4.4.1

Nukeliaukite nuo STARTO iki FINIŠO trimis būdais ir surinkite skaičių sumą, lygią 100.

4.4.2

Kuriuo keliu eidami gausite didžiausią skaičių sumą?

4.4.3

Kuriuo keliu eidami gausite mažiausią skaičių sumą?

4.5

Pereikite skaičių labirintą pradėdami STARTO žymoje, o baikite prie žymos FINIŠAS. Eidami per langelius turite sudėti juose parašytus skaičius. Keliauti labirintu galima tik į dešinę arba į apačią.

Atsakydami į žemiau esančius klausimus naudokite skirtingas spalvas.
4.5.1

Nukeliaukite nuo STARTO iki FINIŠO trimis būdais ir surinkite skaičių sumą, lygią 10.

4.5.2

Kuriuo keliu eidami gausite didžiausią skaičių sumą?

4.5.3

Kuriuo keliu eidami gausite mažiausią skaičių sumą?