Matematika

Specialieji moduliai aukštesniųjų gebėjimų vaikams

Matematinės dėlionės

Įvadas

Šiame modulyje pateiktos įvairaus sudėtingumo matematinės dėlionės. Jos padės mokytis skaičiuoti mintinai ir rasti įvairias sprendimo galimybes. Prieš kiekvieną naujos rūšies dėlionę pateiktas pavyzdys, kaip ją reikia spręsti.

1.1

„Apželdinimas gėlėmis“. Įsivaizduokite, kad turite kvadrato formos gėlyną, suskirstytą į mažus kvadratėlius. Į juos galima sodinti po gėlę. Pasodinkite į šį gėlyną 3 gėles taip, kad kiekvienoje gėlyno horizontalioje arba vertikalioje eilėje būtų tik po vieną gėlę.

paveikslelis

Kaip spręsti?

Atsakymas labai paprastas. Tris gėles gėlyne galima pasodinti įvairiais būdais. Pavyzdžiui, taip:

paveikslelis
1.2

O dabar didesniame gėlyne pabandykite pasodinti 4 gėles, bet šį kartą daugiau negu viena gėlė negali būti pasodinta nei horizontalioje, nei vertikalioje, nei įstrižinėje eilėje! Kiek gėlyno apsodinimo variantų įmanoma sudaryti?

Pasodink gėlytes visuose gėlynuose.

paveikslelis
1.3

Pasodinkite 5 gėles dar didesniame gėlyne. Kaip ir ankstesnėje užduotyje, taip ir čia, daugiau negu viena gėlė negali būti pasodinta nei horizontalioje, nei vertikalioje, nei įstrižinėje eilėje. Ar galite surasti daugiau negu vieną gėlyno apsodinimo variantą?

Pasodink gėlytes visuose gėlynuose.

1.4

Pasodinkite 6 gėles dar didesniame gėlyne. Kaip ir anksčiau, daugiau negu viena gėlė negali būti pasodinta nei horizontalioje, nei vertikalioje, nei įstrižinėje eilėje. Ar galite surasti daugiau negu vieną gėlyno apsodinimo variantą?

Pasodink gėlytes visuose gėlynuose.

1.5

O dabar pasodinkite 7 gėles dar didesniame gėlyne. Daugiau negu viena gėlė negali būti pasodinta nei horizontalioje, nei vertikalioje, nei įstrižinėje eilėje. Suraskite 4 skirtingus gėlyno apsodinimo variantus.

Pasodink gėlytes visuose gėlynuose.

2.1

„Gyvūnėlių parduotuvė“. Parduotuvėje kiekvienas gyvūnėlis turi savo kainą, tačiau ji paslėpta. Lentelėje sudėlioti gyvūnėliai. Vienoje eilėje esančių gyvūnėlių kainos yra sudėtos ir parašyta kainų suma. Remdamiesi lentelės duomenimis, nustatykite kiekvieno gyvūnėlio kainą.

balandissuobalandissuo= 10
katesuobalandiskate= 13
suosuosuosuo= 12
zuviskatezuviszuvis= 19

Kiek kainuoja kiekvienas gyvūnėlis?

suo
balandis
kate
zuvis

Kaip spręsti?

Pirmoje lentelės eilutėje matome 2 balandžius ir 2 šunis. Visi kartu jie kainuoja 10. Tokiu atveju 1 balandis ir 1 šuo kainuoja pusę visos sumos – 5. Trečioje eilutėje matome, kad 4 šunys kainuoja 12. Vadinasi, 1 šuo kainuoja keturis kartus mažiau – 3. Panaudoję trečios eilutės rezultatą pirmai eilutei išspręsti, gauname, kad balandis kainuoja 5 – 3 = 2. Tokiu būdu peržiūrėję visas eilutes ir suskaičiavę galimas kainas randame kie kvieno gyvūnėlio kainą.

paveikslelis
2.2

Šioje lentelėje kai kurie gyvūnėliai sudėlioti kita tvarka. Be to, pasikeitė visų gyvūnėlių kainos. Kaip ir anksčiau, vienoje eilėje esančių gyvūnėlių kainos yra sudėtos ir parašyta kainų suma. Remdamiesi lentelės duomenimis, nustatykite kiekvieno gyvūnėlio kainą.

balandissuobalandissuo= 10
katesuobalandiskate= 15
zuviskatesuosuo= 14
katekatezuviszuvis= 16

Kiek kainuoja kiekvienas gyvūnėlis?

suo
balandis
kate
zuvis
2.3

Šioje lentelėje du gyvūnėliai susikeitė vietomis. Be to, vėl pasikeitė visų gyvūnėlių kainos. Kaip ir anksčiau, vienoje eilėje esančių gyvūnėlių kainos yra sudėtos ir parašyta kainų suma. Remdamiesi lentelės duomenimis, nustatykite kiekvieno gyvūnėlio kainą.

balandissuobalandissuo= 22
katesuobalandiskate= 19
zuvissuokatesuo= 19
balandiskatezuvissuo= 16

Kiek kainuoja kiekvienas gyvūnėlis?

suo
balandis
kate
zuvis
2.4

Gyvūnėliai vėl sukeisti vietomis, vėl pasikeitė visų gyvūnėlių kainos. Šį kartą viename stulpelyje esančių gyvūnėlių kainos yra sudėtos ir parašyta kainų suma. Remdamiesi lentelės duomenimis, nustatykite kiekvieno gyvūnėlio kainą.

katesuozuviszuvis
zuvissuosuozuvis
balandiskatezuviszuvis
balandiskatesuozuvis
= 24= 26= 30= 24

Kiek kainuoja kiekvienas gyvūnėlis?

suo
balandis
kate
zuvis
2.5

Šį kartą gyvūnėlių kainos yra nuo 0,1 iki 0,9. Viename stulpelyje esančių gyvūnėlių kainos yra sudėtos ir parašyta kainų suma. Remdamiesi lentelės duomenimis, nustatykite kiekvieno gyvūnėlio kainą.

zuvissuokatezuvis
zuvissuokatekate
balandissuokatezuvis
balandiskatekatesuo
= 2,4= 2,3= 2= 1,9

Kiek kainuoja kiekvienas gyvūnėlis?

suo
balandis
kate
zuvis
3.1

„Skaičiukai savo vietose“. Įrašykite skaičius 0, 3, 4, 5 į atitinkamus kvadratėlius, kad eilutėje ir stulpelyje esančių skaičių suma būtų lygi 8.

paveikslelis

Kaip spręsti?

paveikslelis
3.2

Įrašykite skaičius 3, 4, 5, 6 į atitinkamus kvadratėlius, kad eilutėje ir stulpelyje esančių skaičių suma būtų lygi 11.

1
2
3.3

Įrašykite skaičius 1, 2, 4, 5, 6 į atitinkamus kvadratėlius, kad eilutėje ir stulpelyje esančių skaičių suma būtų lygi 12.

3
3.4

Įrašykite skaičius 2, 3, 5, 6, 7 į atitinkamus kvadratėlius, kad eilutėje ir stulpelyje esančių skaičių suma būtų lygi 15.

4
3.5

Įrašykite skaičius 2, 3, 4, 5, 6, 7 į atitinkamus kvadratėlius, kad eilutėje ir stulpelyje esančių skaičių suma būtų lygi 17.

3.6

Įrašykite skaičius –6, –4, 1, 2, 3, 5 į atitinkamus kvadratėlius, kad eilutėje ir stulpelyje esančių skaičių suma būtų lygi 3.

3.7

Įrašykite skaičius –6, –5, 2, 3, 4, 7 į atitinkamus kvadratėlius, kad eilutėje ir stulpelyje esančių skaičių suma būtų lygi 0.

3.8

Įrašykite skaičius 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8 į atitinkamus kvadratėlius, kad eilutėje ir stulpelyje esančių skaičių suma būtų lygi 1,8.

3.9

Įrašykite skaičius 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8 į atitinkamus kvadratėlius, kad eilutėje ir stulpelyje esančių skaičių suma būtų lygi 2.

paveikslelis
4.1

„Skaičių medžiai“. Medis yra sudarytas taip, kad skaičius ant aukštesnės šakos yra lygus dviejų žemiau esančių šakų skaičių sumai. Pateiktame pavyzdyje matyti, kad 2 + 7 = 9, 7 + 5 = 12 ir 9 + 12 = 21.

paveikslelis

Raskite ir užrašykite trūkstamus skaičių medžio šakų skaičius.

paveikslelis

Kaip spręsti?

6 + 3 = 9,

20 - 9 = 11

ir 11 - 3 = 8.

paveikslelis
4.2

Raskite ir užrašykite trūkstamus skaičių medžio šakų skaičius.

20
3
2
4.3

Raskite ir užrašykite trūkstamus skaičių medžio šakų skaičius.

25
4
3
4.4

Raskite ir užrašykite trūkstamus skaičių medžio šakų skaičius.

32
2
5
4.5

Raskite ir užrašykite trūkstamus skaičių medžio šakų skaičius.

50
7
6
4.6

Raskite ir užrašykite trūkstamus skaičių medžio šakų skaičius.

75
11
16
4.7

Raskite ir užrašykite trūkstamus skaičių medžio šakų skaičius.

100
8
13
4.8

Raskite ir užrašykite trūkstamus skaičių medžio šakų skaičius.

10
1,7
0,6
4.9

Raskite ir užrašykite trūkstamus skaičių medžio šakų skaičius.

15
2,7
3,9
4.10

Raskite ir užrašykite trūkstamus skaičių medžio šakų skaičius.

30
3,5
4,3